Journey in Life: 04/07/19

Search This Blog

Sunday, April 7, 2019

Ảnh hưởng lâu dài của Mao Trạch Đông

Chủ tịch sẽ tiếp quý vị ngay bây giờ* Photo courtesy Jason Hargrove.

nguồn: The Economist, Quỳnh Anh dịch,

Trong số những nhà độc tài tàn bạo của thế kỷ 20, chỉ mình huyền thoại và tư tưởng của Mao Trạch Đông vẫn còn vang vọng.

Tên tuổi của các nhà độc tài tàn bạo nhất thế kỷ 20 đồng nghĩa với tội ác. Hitler, Pol Pot, Stalin: thậm chí chỉ nói đùa về những người này cũng là vô duyên. Thế nhưng danh tính của một vị độc tài lại mang tác động nhẹ hơn. Sự thực là nhiều người vẫn còn tôn kính ông. Khuôn mặt ông được in trên gần như tất cả đồng tiền giấy đang lưu hành trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hàng ngàn người xếp hàng hằng ngày để tham quan thi hài của ông được ướp và đặt nằm trong lồng kính. Khi Barack Obama còn đương nhiệm tổng thống, một nhà thiết kế ở Trung Quốc đã ghép trang phục của Mao Trạch Đông với mặt của Obama và in lên áo phông. Nhiều người—kể cả du khách phương Tây—đã mua áo vì hình ảnh hấp dẫn. Có lẽ họ không nghĩ rằng, trên thực tế, họ đang đánh đồng nhà lãnh đạo nước Mỹ với nhân vật gây ra cái chết cho hàng chục triệu người.

Mao Trạch Đông vẫn luôn như vậy: một bạo chúa mà

"Camel through the eye of a needle" nghĩa là gì?

Photo by Trevor Cole on Unsplash.

'Camel through the eye of a needle' = (kinh thánh) con lạc đà chui lọt qua lỗ kim -> ý muốn nói việc rất khó thực hiện, khó xảy ra; "For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God." (Luke 18:25)

Ví dụ
It would seem like passing a camel through the eye of a needle is more plausible than millennials breaking into the housing market on their own.

To riff off a famous biblical passage, it is easier to thread a camel through the eye of a needle than it is for the president to give up power. Yet that’s precisely what the Solicitor General proposes to do in its Kisor brief. By arguing for a limited Auer doctrine, the government argues for limits on its own power. Specifically, the executive branch seeks to transfer interpretive policymaking authority from itself to the judicial branch.

Thing is, residential developers, builders, apartment community makers have been dealing with towns, cities, and regions--and their perception that the real estate business community is a vague (mơ hồ), menacing (hăm dọa, đe dọa) monster (quái vật)--for decades. You, with your experience, and your ability to navigate the "camel through the eye of a needle" issues it sometimes takes to win community and local official support, can serve as an example to other corporate players looking to do the same. You're the experts.

Phạm Hạnh

Quy Nhơn FM plan_long run, week 8


Bài trước: Quy Nhơn FM plan_long run, week 7

Popular Now