columnist

share from fb Dương Quốc Chính , ----- Mấy hôm nay, thấy mấy KOLs (tổ ngàn likes chuyên lùa bò đỏ) đồng loạt lên tiếng bênh vực Vinamil...

phrase

Ở nơi đó có cái nắng, có cái gió. Photo by Luca Zanon on Unsplash. 'Catch the sun'  -> bị cháy nắng. Ví dụ Choose a ...