phrase

tương lai tươi đẹp đang rộng mở chào đón. Photo by Simon Maage on Unsplash. 'All in good time' nói đến một thời điểm thuận lợi/ t...

phrase

Nhìn là biết tiền Việt mình rồi nhé Photo by Niels Steeman on Unsplash 'Pay top dollar' là trả rất nhiều tiền, đôi khi là trả ...