word

Photo by Edoardo Busti on Unsplash "Inch-perfect" nghĩa là cực kỳ chính xác, được đặt một cách chính xác. Ví dụ The B...

phrase

Let's make some noise. Photo by  Andre Benz "Come to (one's) feet" = Đến/tự đứng bằng đôi chân -> Đứng lên, đặc...

phrase

Hoa nào rồi cũng chóng tàn. Photo by  Natalia Luchanko "Come to a close" = Kết thúc, chấm dứt một quá trình/thực hiện một ...

phrase

Photo by  Alex Blăjan "Come to (one's) ears" = Đến tai mình -> Ai đó nghe được chuyện gì và biết hết mọi chuyện nà...

phrase

Photo by  Florencia Potter "Come the acid" = Như axit/chanh chua -> Nói một cách cay độc, đầy châm biếm, lăng mạ, gay g...

phrase

Photo by  Diksha Kajaria "Come short of" = thiếu, không đủ đáp ứng yêu cầu; thất bại trong việc chinh phục hoặc đạt điều g...

phrase

Photo by  Issy Bailey "Come to harm" = Bị tổn hại, bị thương, bị phá hoại. Ví dụ Emergency services attended and as...

friend

pose tuy xấu, trông vẫn gấu, các bạn có biết nữ "sát thủ nửa tạ" sẽ đồng hành cũng lãng du năm nay tên là gì ko? (gợi ý:...