Đừng khiến phụ nữ nổi giận

chuyện ở bangkok,

chia tay, người yêu cũ đốt cháy rụi xe máy hơn 700 triệu đồng...
-----
Hell hath no fury (cơn giận dữ điên cuồng và mãnh liệt; cơn điên tiết; sự thịnh nộ) like a woman scorned (bị khinh miệt, khinh bỉ, khinh rẻ). Police in Bangkok, Thailand, arrested arson suspect Kanok Wan, 36, for allegedly dousing her ex-boyfriend’s motorcycle with gasoline and lighting it on fire — after he refused to get back with her. See the fiery footage plus the ashy aftermath here.3 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc