phrase

Photo by krakenimages on Unsplash "Land o' Goshen!" -> câu bày tỏ cảm xúc bất ngờ, ngạc nhiên, khó chịu.  Ví dụ With some ...

phrase

Photo by LYCS Architecture on Unsplash "Make heads roll" -> nghĩa là sa thải nhân viên; nghĩa khác là trừng phạt, chỉ trích.  ...

word

Photo by Tbel Abuseridze on Unsplash "Roll of honor" = danh sách danh dự -> nghĩa là danh sách 'Tổ quốc ghi công' (liệ...

phrase

Photo by Gia Oris on Unsplash "Let her rip" -> nghĩa là hãy bắt đầu đi; nghĩa khác là hăng hái, nhiệt tình làm việc. Ví dụ And...

word

Photo by Krzysztof Hepner on Unsplash "The whole shebang" = toàn bộ sòng bạc -> nghĩa là tất cả mọi thứ. Ví dụ Microsoft’s clo...