Journey in Life: 07/14/13

Search This Blog

Sunday, July 14, 2013

Công dụng của kẹo cao su với sức khỏe


chống tự sướng :))), ngay lập tức, tận 6 giờ sau, mới... sướng lại, hạn chế quay tay, to tay hơn mức cần thiết...

Bài trước: Tất chống... hiếp dâm ở Trung Hoa

Vì mục đích khoa học :)
Thi học sinh giỏi Toán Ams

"A sharp tongue" nghĩa là gì?

Nguy hiểm! Không nên thử ở nhà. Ảnh: AFP/ Sam Panthakysam.

Nếu người nào đó được coi là có một 'sharp tongue', điều đó có nghĩa là họ nói những điều quan trọng và khắc nghiệt (if you say that someone has a sharp tongue, you are critical of the fact that they say things which are unkind though often clever).

Ví dụ
Don't worry about what the boss says, he has a sharp tongue.
Stephen's sharp tongue meant that nobody would ask him for advice.
They had picked up bad habits and sharp tongues to match in the Americas, the Philippines, and the Indonesian archipelago.

Xin lưu ý
Nếu ai đó nói bạn nên 'hold your tongue', điều đó có nghĩa là đừng nói nữa, đặc biệt khi họ không thích những gì bạn đang nói.

I'm always upsetting people at the meeting so next time I'm going to hold my tongue.

Thực tế thú vị:
Bức ảnh trên chụp một người đàn ông Ấn Độ ấn chiếc gươm qua lưỡi trong một nghi lễ dành cho Qudri Rafai Junoon Ali Sai, vị thánh Sufi vùng đó đã mất vào năm 1971.

BBC

Popular Now