idea

người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe... ----- Có thể bạn đã nhìn thấy những biển báo: ABSOLUTELY NO CREDIT CARDS. (Không chấp nhận ...

phrase

Jabez Burns and Sons - Coffee Roasters. Photo courtesy Seth Anderson . Nếu ai đó được miêu tả là ' full of beans ', điều đó ...