word

Làm việc ở phòng tài vụ, tha hồ đếm tiền... của người khác. Photo courtesy George Carter . 'Counting house' có từ count là hàn...