word

Photo courtesy Elvert Barnes . 'Last mile' nghĩa là chặng đường cuối khi đưa hàng tới người tiêu dùng cuối cùng (is used to d...

funny

nhân bản chuột từ... cứt ----- Scientists Attempt to Clone Mice From Poop ...scientists from the University of Yamanashi in Japan d...

beer

-> gục luôn, theo báo cáo mới nhất của tổ chức y tế thế giới WHO, cứ 20 người chết thì có 1 người chết vì rượu bia, trong năm 2016 c...