book

shared from fb nguyễn bá quỳnh , ----- Sau sai lầm chết người của Kennedy (trả giá bằng chính mạng sống của mình - quả báo) năm 1963, N...

word

Photo by Sérgio Alves Santos on Unsplash "Juice joint" nghĩa là một cơ sở bán rượu lậu. Ví dụ Attendees assumed the r...

phrase

Photo by  Clem Onojeghuo "Look its/(one's) best" = Vẻ bề ngoài tuyệt nhất có thể, như được chỉn chu thật đẹp (làm cô ...

book

shared from fb nguyễn bá quỳnh , ----- rảnh lấy sách cụ Lý ra đọc; đọc tới đâu thấm tới đó- vụ ám sát TT Diệm là một thảm hoạ toàn cầu ...

phrase

Photo by Riccardo Annandale on Unsplash "Juice something up" nghĩa là bật điện của thiết bị, vật dụng nào đó; làm hoạt động...

book

share from fb nguyễn bá quỳnh , ----- trong cuốn Homo Deus, anh giáo sư Do Thái bảo con người còn tồn tại được đến ngày nay là do biết ...

columnist

shared from fb nguyễn việt hà , ----- —— Thứ nhất, có nhiều gia đình cả năm không dọn dẹp nên bắt tay trang hoàng nhà cửa dồn hết vào...

phrase

Photo by  Allef Vinicius "Steal a look (at someone or something)" = Trộm ánh mắt -> Nhìn ai/cái gì một cách nhanh chón...