word

Audrey Hepburn - biểu tượng của điện ảnh và thời trang Mỹ. Photo courtesy Rare Audrey Hepburn "Old Hollywood" = thời kỳ Hol...

word

Đi thảm đỏ thôi có cần đẹp vậy không? :D Photo by Caroline Bonarde UcciTheo "Hollywood moment" nghĩa là khoảnh khắc/thời đi...

word

Không dễ để khống chế ngọn lửa. Photo by Robin Steinkläubl   "Any moment now" hoặc "any minute" nghĩa là nhanh ch...

word

Photo by Christina Morillo from Pexels  "A-ha moment" hiểu như tiếng Việt vậy, nghĩa là khi bạn "à há" vì bất ng...

word

Ai rồi cũng sẽ già, nhưng già như thế nào là lựa chọn của bạn. :D Photo by Andrea Piacquadio from Pexels "A senior moment"...

phrase

Photo by Damir Spanic on Unsplash "Budget (something) for (something)" nghĩa là để dành, tiết kiệm một thứ gì đó (thường là...