phrase

Photo by:  Jackson Simmer  on Unsplash "Do a Melba" -> nghĩa là thông báo nghỉ việc, làm lần cuối nhưng thực chất vẫn tiếp tục....

phrase

Photo by Aaditya Arora from Pexels "All over the map" = trên khắp bản đồ -> nghĩa là đến từ nhiều nơi, ở khắp mọi nơi; đa dạng...

phrase

Không cần nhiều tiền, đủ để tiêu thoải mái là được. :D Photo by The Lazy Artist Gallery from Pexels "On easy street" = trên con đ...

phrase

Tám chuyện một lúc là cái gì cũng biết ấy mà. Photo by cassiejane "From jump street" (tiếng lóng) nghĩa là ngay khi bắt đầu, từ kh...

sex

đang họp, đứng dậy và... làm tình với thư ký (camera vẫn bật) :D ----- A government official accidentally left his camera on during a Zoom c...

sex

bộ trưởng nội địa pháp ủng hộ quyền (của chị em được) tắm nắng ngực trần, nước pháp chứ có phải ả rập saudi đâu :) ----- France’s interior m...

sex

đừng đa nhiệm, nữ ủy viên hđqt trường học quên tắt camera và... tắm khi đang họp... ----- A Pittsburgh Public Schools' board member (ủy...

phrase

Đông đảo tình nguyện viên. Photo by Jim Trail "Hit the street(s)" nghĩa là xuống phố, đi ra ngoài để tìm kiếm điều gì hoặc có mục ...

phrase

Cầu nguyện những điều tuyệt vời nhất đến với người đọc bài viết này. Photo by Rodolfo Clix from Pexels "Singleness of mind" nghĩa...

word

Photo by Kony Xyzx from Pexels "Testing ground" = bãi thí nghiệm -> nghĩa là bãi thử vũ khí hoặc nơi thử nghiệm sản phẩm. Ví d...