funny

shared from fb đỗ hùng , ----- Tổng thống Mỹ Gerald Ford sang thăm Liên Xô bèn được Tổng bí thư Leonid Brezhnev dẫn đi dạo ngoài đồng. Đang ...