word

Photo by  Diva Plavalaguna  from  Pexels "A war of words" -> nghĩa là cuộc khẩu chiến; đấu khẩu. Ví dụ As Ethiopia’s federal go...

phrase

Photo by Dan Burton on Unsplash "At the hand of someone" = dưới bàn tay của -> nghĩa là do hành động (của ai). Ví dụ  The Sun ...

phrase

 Photo by Gift Habeshaw on Unsplash "Ask for/win hand" = ngỏ lời được cầm tay -> nghĩa là cầu hôn. Ví dụ He's finally aske...

phrase

Photo by Mahdi Dastmard on Unsplash "Turn the corner" = qua khúc ngoặt -> nghĩa là bắt đầu tiến triển, thành công sau quãng th...

economics

gây ra nhiều cái chết/tử vong do ung thư, bệnh tim mạch, tự sát, mất việc, phá sản, suy sụp tinh thần... trong số những người trẻ, những ngư...

economics

chỉ vì vài chục/trăm người chết vì covid-19 mà cần biện pháp mạnh (phong tỏa), thế hơn 6.000 người chết vì tai nạn giao thông thì có cấm (ti...