phrase

Eric Ward on Unsplash "Eyes on stalks" -> nghĩa là trố mắt lên vì bất ngờ, kinh ngạc.  Ví dụ When you are in a cop drama (kịch ...

phrase

Bối rối đến mức đi xuống nước luôn.  Yogendra Singh on Unsplash "In a quandary" -> nghĩa là trong tình huống khó xử, lúng túng...

word

Clay Banks on Unsplash "Ego trip" -> nghĩa là làm việc để khẳng định cái tôi, khẳng định tầm quan trọng của bản thân.  Ví dụ I ...

phrase

Matheus Vinicius on Unsplash "Drag your feet" = kéo lê chân -> nghĩa là làm việc với thái độ chậm chạp, uể oải vì không muốn là...