word

At its height, the title – set up in 1994 – was one of the leading players in the booming sector, commanding a six-figure readership. Pho...

word

Hãy dừng tư nhân hóa An sinh Xã hội. Photo courtesy Bernard Pollack . ' Press ahead ' = press on (with something) nghĩa là q...

word

Jenna gần đến tuổi về hưu thì Quỹ An sinh Xã hội Mỹ sẽ phá sản. Photo courtesy timothyhorrigan . 'Fresh off' có từ fresh là t...

work

Bago, Myanmar. Photo courtesy Eddy Milfort . khi các tướng lĩnh Miến Điện cởi trói kinh tế vào năm 2011, dưới 1% dân số có khả năng ...

columnist

shared from Truong Anh Ngoc . ----- Hạnh phúc là gì? Là khi ta cảm thấy hạnh phúc, và cảm giác ấy giống như một thứ virus, nó làm nhữn...

video

A short hand-drawn animation created in Adobe Flash and After Effects about one mans reflection on his life. Music by Guided by Voices.

phrase

Con đường binh nghiệp của George W. Bush khá dễ dàng. Photo courtesy Marion Doss . 'Smooth the way' có từ smooth là trôi chảy...