Journey in Life: 05/18/16

Search This Blog

Wednesday, May 18, 2016

Người kiến tạo chủ nghĩa tư bản

by David Brooks, NYTimes,

Khi Alexander Hamilton lên 10 tuổi, cha của ông đã bỏ rơi ông. Khi ông khoảng 12 tuổi, mẹ của ông qua đời vì một cơn sốt. Ông được một người anh họ nhận nuôi, người chẳng bao lâu sau đó đã tự tử. Cũng trong những năm đó, dì, chú và bà của ông cũng lần lượt qua đời. Một tòa án ở St. Croix đã tịch thu tất cả tài sản của ông, bán hết đồ đạc cá nhân của ông và chuyển số còn lại cho người chồng đầu tiên của mẹ ông. Khi mới còn niên thiếu, ông và anh trai đã là trẻ mồ côi, đơn độc và thiếu thốn.

Trong vòng ba năm, ông đã là một doanh nhân thành đạt. Trong vòng một thập kỷ, ông thực sự đã trở thành tham mưu trưởng cho George Washington, tổ chức quân đội cách mạng Mỹ và chiến đấu anh dũng trên chiến trường. Trong vòng hai thập kỷ, ông là một trong những luật sư thành công nhất tại New York và là người viết phần lớn tác phẩm Người liên bang (The Federalist Papers). Trong vòng ba thập kỷ, ông là Bộ trưởng Ngân khố và là người đã hình thành nên các hệ thống tài chính và kinh tế hiện đại là cơ sở cho sức mạnh Mỹ ngày nay. Trong vòng năm thập kỷ, ông đã chết dưới tay của Aaron Burr.

Alexander Hamilton là người cấp tiến nhất, và cũng là người bị lãng quên nhất trong số các tổ phụ lập quốc của nước Mỹ. Ông là người cấp tiến nhất vì

Người quen xa lạ

True friendship. Photo courtesy Vinoth Chandar.

Acquaintance, n.: A person whom we know well enough to borrow from, but not well enough to lend to. A degree of friendship called slight when its object is poor or obscure, and intimate when he is rich or famous.
~ Ambrose Bierce

Người quen (danh từ): Một người mà chúng ta biết đủ rõ để vay mượn, nhưng không đủ rõ để cho vay. Một mức độ tình bạn mà mong manh khi người đó nghèo hoặc vô danh, và thân thiết khi người đó giàu có hay nổi tiếng.

Popular Now