word

Lạc trôi. Photo courtesy Waqas Mustafeez . 'Dower chest' có từ dower = của hồi môn, chest = rương, hòm, két -> từ này nghĩ...

video

tổng tài nguyên cát của Việt Nam chỉ ước khoảng 2,3 tỷ m3, đáp ứng 60 - 65% nhu cầu của các thành phố lớn. Với tốc độ xây dựng như hiện nay...