funny

nhân viên burger king ở florida dùng giẻ lau sàn để... lau bàn :D ----- A Burger King employee in Florida was allegedly (cho là) caught ‘cle...

phrase

Như này đã "khá bảnh" chưa các chị em? Photo by NeONBRAND on Unsplash "Cut a dash" có từ dash là vết, nét (tô màu...