phrase

tính kỹ đường đi chưa vậy? Photo by photo-nic.co.uk nic on Unsplash. 'On the downside' nghĩa là suy tính/tính toán/tính đến ...

sex

một bà già ra ngoài đường hóng mát, gặp các cô cave đang đứng tụm lại trên vỉa hè, bà lão không biết nên lại gần hỏi: - các cháu đứng đợi...

kid

bậc phụ huynh Florida dùng cá sấu để xác định giới tính của đứa con thứ 10, ----- The couple — Stacie Childs-Wright and her husband...

beer

ông nghiện rượu tới gặp bác sĩ: - thưa bác sĩ, tôi nghiện rượu mấy năm nay. có người mách tôi là ông chuyên giải quyết những rắc rối liên...

phrase

vẫn chưa hiểu. Photo courtesy: quidnunc. "Get the picture" = nắm được bức ảnh/bức tranh -> ý chỉ việc hiểu được toàn cả...