transform

shared from fb nguyen chi trung , ----- "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió...

health

hỏi về các ca viêm phổi ở mỹ năm ngoái, cdc biết, nhưng đã xét nghiệm bao nhiêu ca covid-19, bao nhiêu người phải vào viện vì covid-19,...

book

shared from fb Vũ Trọng Đại , ----- 75 năm chiến thắng phát xít Đức, nghĩ về Holocaust: Có hay không một dân tộc ngây thơ về chính trị?...