china

mà đọ với anh, ở đây là china, tq trợ cấp doanh nghiệp (đất rẻ, vốn rẻ) và bảo hộ để thống trị thị trường thiết bị bảo hộ (trong đợt dị...

miscellaneous

Trump đặt dấu chấm hết cho american empire... by steven durlauf, hat tip to quoc-anh do, ----- This is the most depressing (buồn nả...

transform

shared from fb phạm phương, ----- Photo by Vlad Sargu on Unsplash 1. Nửa đời về sau, hãy học được cách trầm tĩnh. Có đôi khi b...

word

shared from fb phan lặng yên, ----- the action of throwing someone out of a window: hành động ném ai đó qua cửa sổ the action of dism...