marriage

đi nghỉ mát, chồng cứ đòi ở khách sạn 5 sao, vợ bảo hay là đi cắm trại, thế là phải ở khách sạn rẻ hơn (3 sao thôi, đúng ý vợ :) ----- Hello...

idea

khuyến khích họ ghi danh là người hiến tặng tiềm năng đã, như vậy, khi có bệnh nhân, vấn đề có nên hiến (thận, v.v...) hay không ko còn là l...

beer

cháy nhà -> dùng bia dập lửa ----- A California man was trying to protect his home from the LNU Lightning Complex fire, and he used the o...

economics

có phân biệt được vấn đề hay cơ hội không? liệu có thông minh hơn hàng triệu người đầu tư chứng khoán - những người mất tiền túi cho các quy...