phrase

Đã đủ rõ chưa các bạn?? Photo by Steve Harvey on Unsplash "Big and bold" = to và đậm nét -> nghĩa là to lớn, dễ gây chú ý.  Ví...

skill

cần phải có trở lại kỹ năng gì đó, thông minh hơn công nghệ chứ, hệ thống máy tính mới tự động chặn những từ thô tục, -> bệnh viện Scunth...

funny

nước đái đóng băng rơi từ máy bay xuống trúng nóc nhà... ----- Rumours have flown around for years that all the waste just flies out the bot...

sex

thành phố Oudenburg của Bỉ trang trí đèn giáng sinh hình nến, mà trông như... con CU... ----- The Belgian city of Oudenburg was getting into...