word

Motherly love. Photo courtesy glasseyes view . ' A love child ' có cả 2 từ các bạn đều biết rồi, 'đứa con của tình yêu&#...

word

A day at the zoo: Stork Love. Photo courtesy Archangel12 . ' A love nest ' có từ nest là tổ chim, ổ chuột, sào huyệt (cướp),...

transform

The best smile. Photo courtesy Nico Paix . I have many problems in my life. But my lips don't know that. They always smile. ~ ...

word

Cupboard inspection. Photo courtesy hobvias . 'Cupboard love' có từ cupboard là tủ, và love là tình yêu. Cụm từ này chỉ sự b...

travel

Được thành lập 1.400 năm trước đây, chùa Hōryū-ji ở Nara là một trong những ngôi chùa bằng gỗ lâu đời nhất ở Nhật Bản. Các tòa nhà ban đầu ...

transform

Issues. Photo courtesy Giuseppe Milo . You are today where your thoughts have brought you; you will be tomorrow where your thoughts ...