skill

By Châu Phạm Dương, hat tip to Steven Nguyen . ----- Nhiều người hỏi lí do thành công vang dội của Thành Long. Do võ giỏi? Chẳng p...

china

shared from Dollars and Sense . ----- What's in a name? Cơ quan quảng bá du lịch Vương quốc Anh VisitBritain thu hút du khách T...

video

chạy trốn khỏi Việt Nam năm 1978, rời con tàu Huy Phong đến Hongkong, đặt tên tương ớt theo một làng ven biển ở Thái Lan... ...

china

shared from Chi Trung Nguyen . ----- Chữ Nhân. Làm người thì đầu tiên là phải sống sao cho có đạo lý, xứng đáng với hai chữ Con Ngườ...