funny

by Mít ướt, shared via Truyện cười Việt Nam . ----- Ba người con trai đi xa nhà lập nghiệp và tất cả 3 anh em đều thành đạt. Một hôm họ...

word

Ghee Masala. Photo courtesy Chun Yip So . 'Clarified butter' nghĩa là bơ đã được đun chảy và loại bớt cấn sữa (butter made cle...

word

Photo courtesy GotCredit . 'Loan stock' nghĩa là cổ phiếu vay nợ (loan stock is shares in a business that have been pledged a...

quote

Photo courtesy Tambako The Jaguar . Until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. ~ African proverb ...

phrase

Up a tree. Photo courtesy Randy . ' Be up a tree ' nghĩa là bối rối, không rõ ràng (confused; without an answer to a problem;...

word

Unknown Man, Diane Maclean, 1988. Photo courtesy Spitalfields_E1 . 'Charnel house' nghĩa là nhà xác, nhà để hài cốt (a buildin...