Journey in Life: 07/23/15

Search This Blog

Thursday, July 23, 2015

"Authoritative manner" nghĩa là gì?

BIG BOSS. Photo courtesy dacian dorca-street.

'Authoritative manner' có từ authoritative là biểu thị hoặc cho thấy quyền thế/quyền hành, và manner là cách xử sự; vì thế cụm từ này nghĩa là hách dịch (demonstrating authority; commanding).

Ví dụ
The least violent means of “forcing compliance” is using one's voice in a calm and authoritative manner.

His concise (ngắn gọn, súc tích) and considered (suy xét cẩn thận, thận trọng) words, delivered in a quiet but authoritative manner, carried clout (quyền lực, ảnh hưởng).

Police have investigated whether he was previously with a police force or a bank employee because of his authoritative manner.

Because of his deep voice and authoritative manner, almost anything he said on the small screen was taken as gospel (sự thật tuyệt đối, không cần phải bàn cãi, cẩm nang, chân lý).

Phạm Hạnh

Sứ mệnh của nhà văn

Photo courtesy Hans Splinter.

The dark side of humanity and of society is always there, and it is up to the writer to show it, because if he doesn't, it hides itself and appears when it is least expected.
~ Carlos Fuentes

Mặt tối của loài người và của xã hội luôn luôn có đó, và làm cho người ta thấy nó là việc của nhà văn, bởi nếu anh ta không làm, nó tự ẩn đi và xuất hiện khi người ta ít ngờ tới nhất. (by Trần Tiễn Cao Đăng)

Ánh nắng của ngày kia

Sunrise in Afghanistan*. Photo courtesy The U.S. Army.

Today is tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful. But most people die tomorrow night and don't get the chance to see the sun rise the day after tomorrow.
~ Jack Ma

Ngày hôm nay khó khăn. Ngày mai còn khó khăn hơn. Nhưng ngày kia thì đẹp. Tuy nhiên, hầu hết mọi người gục ngã vào tối mai và không có cơ hội để nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày kia.


* U.S. Army Sgt. Robert Newman, Bravo Company, 1st Battalion, 4th Infantry Regiment, U.S. Army Europe, watches the sunrise after a dismounted patrol mission near Forward Operating Base Baylough, Zabul, Afghanistan, March 19, 2009.

Lãnh tụ vĩ đại

-----
Một vị khách du lịch ở Đức đang thăm điện Kremlin, nhìn thấy cô gái trẻ đẹp mặc váy có xăm hình Lê Nin ở bắp chân.

Ông ta tiến lại gần cô gái:
"Cô có thể cho tôi hôn lên vị lãnh tụ vĩ đại để tỏ lòng thành kính được không?"
Cô gái đáp: "Rất sẵn lòng thưa ông"
Ông ta cúi xuống hôn vị lãnh tụ rồi ngước đầu lên và thốt:
"Ồ.... Các Mác..."

Bị đánh giá - có xá chi

Photo courtesy Sharon & Nikki.

Live your life for you not for anyone else. Don't let the fear of being judged, rejected, or disliked stop you from being yourself.
~ Sonya Parker

Hãy sống cuộc sống của bạn, cho bản thân bạn chứ không phải cho bất kỳ ai khác. Đừng để nỗi sợ bị đánh giá, từ chối, hoặc ghét bỏ khiến bạn không còn là chính mình.

Bài trước: Là hoa tươi mát

Là hoa tươi mát

Banksys flower-throwing protester. Near Bethlehem in the West Bank. Photo courtesy young shanahan.

When someone throws you a stone, throw back a flower.
~ Gandhi

Khi ai đó ném vào bạn một hòn đá, hãy ném lại bằng một bông hoa.

Popular Now