word

Confederate Flag and Memorial -- State Capitol Grounds Columbia. Photo courtesy Ron Cogswell . 'Battle cry' là từ hay cụm từ ...

word

Cầm súng bảo vệ hòa bình hay gây đổ máu, tùy góc nhìn mà thôi... Photo courtesy Enno Lenze . 'Blood letting nghĩa là sự trích máu...

phrase

Người cũ bất ngờ gõ cửa: "Em không có chỗ nào để ngủ tối nay..." -> bạn sẽ làm gì?. Photo courtesy KelseyyBarbara . '...

phrase

Ngắm con gái xinh, cố gắng đừng để (bản thân) mất kiểm soát. Photo courtesy stephane . 'Out of control' có từ control là quyề...