sex

em gái người Anh 26 tuổi, đi chơi biển với bạn mấy ngày trước, không thể nhớ làm sao mà... có một con rùa chết trong... âm đạo :)) ----- ...

phrase

để lộ bàn tay... Photo courtesy Beryl_snw . 'Show one's hand' nghĩa là tiết lộ ý định/kế hoạch của mình, nhất là từ trướ...

picture

= "commemorating virtue" "Phryne", José Frappa, 1904 The ancient Greek courtesan (điếm hạng sang) Phryne removes...

picture

The Slave Market (chợ nô lệ) by Jean-Léon Gérôme Bài trước: The Large Pool of Bursa

picture

Leda and the Swan*, 1895 by Jean-Léon Gérôme By Jean-Léon Gérôme - Own work , Rauantiques , 29 March 2013, 15:40:11 , Public Doma...

picture

Pygmalion and Galatea by Jean-Léon Gérôme The motif is taken from Ovid's Metamorphoses, and depicts how the sculptor (nhà điêu...

picture

The Cock Fight (1846); now in the Musée d'Orsay, Paris by Jean-Léon Gérôme Bài trước: Cái chết của Cleopatra

picture

được vẽ bởi Guido Cagnacci, năm 1658 Bài trước: Vụ mưu sát Caesar Chiến thần bị Vệ Nữ tước hết vũ khí Adam và Eve trong Vườn Địa Đàn...

skill

khen-chê-khen, cũng chẳng khác mấy so với những người bị phê bình thẳng thắn, rất khó để thay đổi hành vi một người, và một lời khu...