funny

Phi hành gia bỏ lại... cứt trên Mặt trăng,  ----- Astronauts left poop on the moon With the Apollo 11 moon landing (đáp xuống mặ...

phrase

đừng tựa lên đồng hồ của anh chứ... Photo by Angelina Litvin on Unsplash. "Not on my watch" = đừng hòng xảy ra trong lúc tô...

friend

Địa chỉ: Vincom Plaza, L1-08, 42 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam 400000 Điện thoại: 094 838 38 83 Bài trước: Ăn mừng giải ...