beer

pháp sẽ chuyển đổi rượu ko bán được trong 2 tháng phong tỏa vì covid-19 thành cồn sát khuẩn... ----- French winemakers (công ty sản xuấ...

word

bom :D Photo by Isaac Castillejos on Unsplash 'A false alarm' = báo cháy không ko đúng -> nghĩa là báo động giả (báo động...