phrase

Cảnh sát phải là người không được phép sai phạm mới đúng. Photo by Connor Danylenko from Pexels "To one's credit" nghĩa là ch...

phrase

Có thể khỏi nhưng di chứng nặng nề, chớ chủ quan. Photo by Anna Shvets from Pexels "Come to believe" nghĩa là trở nên tin tưởng đ...

skill

vậy đừng xem trực tiếp nữa, ghi hình lại và hỏi ai đó kết quả trước khi xem :) hoặc, tự thưởng uống bia hoặc ăn socola chỉ khi đội nhà thua ...