phrase

Photo by Tina Bosse on Unsplash “Be caught short” -> nghĩa là đột nhiên cảm thấy cần phải đi vệ sinh (thông tục). Ví dụ. Official police...

phrase

Photo by Greta Farnedi on Unsplash "To go to pot" = vào nồi -> nghĩa là làm gì cũng hỏng bét. Ví dụ  I've gone to pot, I&#...

phrase

Photo by NeONBRAND on Unsplash "At the buzzer" có buzzer là tiếng còi kết thúc trận đấu -> cụm từ này nghĩa là ngay tại phút c...

phrase

Photo by ahmad kanbar on Unsplash "Whack-a-mole" = trò chơi đập chuột -> nghĩa là tình huống có nhiều vấn đề nảy sinh nối tiếp...

phrase

Photo by Patrick Metzdorf on Unsplash "Hit the rocks" = đâm (đầu) vào đá -> nghĩa là gặp khó khăn, rắc rối (quan hệ, kiện tụng...