phrase

Photo by Cesar Carlevarino Aragon on Unsplash "All Sir Garnet" -> nghĩa là mọi thứ đều tốt đẹp, có quy củ.  Ví dụ Today, my mi...

marriage

cãi nhau, nam thanh niên ở thành phố wichita, bang kansas bị bạn gái tóm chim bóp mạnh khiến phải đi cà nhắc cả tối... :D ----- Wichita Fall...

phrase

Photo by NeONBRAND on Unsplash "Gag a maggot" có gag là nôn ọe, maggot là con dòi -> cụm từ này nghĩa là ghê tởm, kinh tởm, kh...