sex

thanh niên choai choai 16 tuổi đi khắp làng, ăn cắp quần lót nữ để làm gì ko biết, giờ vẫn chưa truy tìm và bắt được... ;) -> chuyện &quo...

word

Photo by Sébastien Goldberg on Unsplash "One-day wonder" = kì quan một ngày -> nghĩa là người hoặc vật hấp dẫn, nổi tiếng tron...