phrase

Photo by  George Pagan III "First for first" = F4F -> nghĩa là câu bình luận phổ biến trên các bài đăng trên mạng xã hội để tăn...

phrase

Đeo khẩu trang vào mọi người ơi! Photo courtesy: F. Nestares P. "Not give/care a fig" có fig là một chút -> cụm từ này nghĩa là...

phrase

Nhu mì, mềm mại như lụa. Photo by Susan Wilkinson on Unsplash "Meek as Moses" = nhu mì như Moses -> nghĩa là rất kiên nhẫn, kh...

beer

say rượu, lái xe đâm luôn vào chốt cảnh sát giao thông... :D ----- Okay, so the first thing we should say here is, well, you should never dr...