columnist

shared from fb anh Luong Hoai Nam , ----- Hút thuốc lá trên máy bay đã bị cấm từ lâu, nhưng luật Mỹ và EU vẫn quy định phải lắp gạt tàn...

word

Photo courtesy Theground arkitect . 'Coke spoon' = flake spoon nghĩa là chiếc thìa nhỏ để hít ma túy (a small spoon used to c...

word

Wooden spoon rugby Mascot at Edinburgh v Leinster Magners League Rugby match, Murrayfield. Photo courtesy Edinburgh Blog . 'Woode...

economics

cuối tháng 8/2016, Hanjin (hãng tàu lớn nhất Hàn Quốc và thứ 7 thế giới) phá sản -> 66 tàu hàng của hãng này, chứa số lượng hàng hóa trị...

word

Just near Wall Street - greasy spoon, NY style. Photo courtesy Matt Murphy . 'Greasy spoon' (thìa nhầy mỡ) nghĩa là khách sạn...

japan

Photo courtesy Ashley Van Haeften . Một đạo luật mới sẽ giúp việc nhận nuôi trẻ em mồ côi tại Nhật Bản dễ dàng hơn. Nằm khuất tron...