Journey in Life: February 2017

Search This Blog

Tuesday, February 28, 2017

"One-horse town" nghĩa là gì?

A sculpture of Máel Seachnaill* in Trim, County Meath, Ireland. Photo courtesy William Murphy.

'One-horse town' = thị xã có mỗi con ngựa -> nghĩa là một xã nhỏ, bình thường, thường bị coi là tẻ nhạt, buồn chán (a very small and unremarkable town that is typically regarded as dull or boring); kiểu 'cả làng có mỗi con bò' :)

Ví dụ
When Great Lakes formed in 1988, they were the lone steed in a one-horse town. Their only competitors were the mega-breweries that still overwhelmingly dominate the U.S. beer market, even though they're slowly losing share to craft beer.

Kanab in Utah may seem like just another one-horse town, but it boasts an impressive big-screen history. Its surroundings have formed the backdrop to a multitude of westerns. It’s even the inspiration behind the fictional town of Radiator Springs in Pixar’s animated film Cars.

In Korea it was always cold, Vietnam was a humid jungle, either raining or preparing to. A destroyer was as dull as a one-horse town until you heard an airplane’s whir, then it was 20 minutes of anxiety while the observers identified the aircraft, and an indeterminate stretch of terror if it belonged to the enemy.

Phạm Hạnh


* Dunshaughlin is named after Saint Seachnaill, a contemporary of Saint Patrick, who established a church there in the 5th century. Seachnaill gave his name to Mael Seachnaill. It was Máel Seachnaill II who became the first king of an all-Ireland state following the Battle of Clontarf in 1014. And it is from the same Máel Seachlainn that the principal family of Brega, Ó Maoilsheachlainn, is descended. Dunshaughlin (or more specifically, the townland of Lagore) is famous for an ancient crannóg or settlement from the 7th century where a number of Irish antiquities were discovered. The oldest families still in the village are the Muintir Uí Fhloinn, who are recorded at the latest in 1550 and the Muintir Uí Mhuirí who are recorded at the same time. Outside the village families such as the Uí Ruanaidh in Trevet continue to exist on the site where they were recorded to be in 1550. The great Norman-Irish families such as the Delahides are no longer to be found in the village, neither are the religious sites which they patronised at the time.

Monday, February 27, 2017

"If wishes were horses, then beggars would ride" nghĩa là gì?

Gái quê cũng muốn cưỡi. Photo courtesy OakleyOriginals.

'If wishes were horses, then beggars would ride' = nếu những mong ước là ngựa, thì thằng ăn mày cũng sẽ cưỡi -> nghĩa là người ta thường có nhiều mong ước, nhưng chỉ ước thì chẳng có nghĩa lý gì (people make a lot of wishes, but wishing is useless).

Ví dụ
There is an old saying, if wishes were horses then beggars would ride. Personally I think 13 is far too young to be entering transgender therapy.

Kerry Sanders’ journalistic piece on Jose Diaz-Balart’s MSNBC show questioning whether Miami is the next Silicon Valley reminds me of an old proverb, “If wishes were horses, then beggars would ride.”

OPEC production quotas are calculated as fractions (phân số) of stated reserves (dự trữ). Again, at first glance, this seems like a great wish. If Venezuela’s reserves were re-calculated then they could just turn on the tap and produce enough for everyone, get rich and we’d all be happy, right? That’s what OPEC did to bankrupt the Soviet Union in the 1980s by driving down oil prices. But if wishes were horses then beggars would ride, and this is not the 1980s – when such a thing as spare capacity actually existed – and worldwide demand was twenty million barrels a day less than today.

Phạm Hạnh

Sunday, February 26, 2017

Hành trình về non thiêng Yên Tử


Bài trước: An Tử sơn - 安子山 (đất tổ Phật giáo Việt Nam)

John Pierpont "Jack" Morgan, Jr.

John Pierpont "Jack" Morgan, Jr., cũng gọi là J.P. Morgan Jr. (07/9/1867 - 13/3/1943), là ông chủ ngân hàng, giám đốc tài chính, và một nhà hảo tâm người Mỹ. Morgan Jr. thừa hưởng tài sản và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình trong đó có tập đoàn J.P. Morgan & Co. sau khi cha ông, J.P. Morgan, qua đời.

Học tại trường St. Paul và sau đó là Harvard, ông được đào tạo để trở thành một giám đốc tài chính. Ông cũng từng làm việc cho cả cha và ông nội của mình. Điều này giúp ông rất nhiều khi trở thành một nhà tư vấn tài chính ngân hàng và làm giám đốc của một số công ty. Ông ủng hộ Bệnh viện Hộ sinh New York, Hội Chữ thập đỏ, Giáo hội Anh giáo, và tài trợ một khoản tiền lớn cho việc sưu tầm sách hiếm và bản thảo cho các bộ sưu tập tại Thư viện Morgan.

Morgan đạt được thỏa thuận để công ty mình trở thành nhà cung cấp vũ khí duy nhất cho chính phủ Anh và Pháp trong Thế chiến I. Kết quả là

Saturday, February 25, 2017

"Wild horses couldn't drag me" nghĩa là gì?

Photo courtesy micadew.

'Wild horses couldn't drag me' = ngựa hoang cũng không thể kéo được tôi, xuất phát từ tích xưa thời Trung Cổ, dùng các con ngựa kéo căng tù nhân theo nhiều hướng để tra tấn, để moi lời khai (referring to the medieval torture of using horses to stretch a prisoner and thereby force a confession); (gần tới mức xử tử "tứ mã phanh thây" nhỉ) -> nghĩa bóng là không gì thuyết phục/dụ dỗ được tôi (nothing could induce or persuade me).

Ví dụ
I prefer the dispensary to the street. It’s better quality, better prices, and honest counts. I’m living the cannabis dream now, and wild horses couldn’t drag me back to the old ways.

“They’re coming out of the woodwork,” Rep. Denny Heck (D-Wash.), the committee’s recruiting chairman, said Tuesday. One prized target who had fended off Democratic recruiters during the 2016 cycle, he said, called him days after the election and said, in his words, that “wild horses couldn’t drag me away” from a 2018 run.

I cannot fathom what the trajectory of Sendak's career would have been had he successfully done the equine project. I doubt there would be much reason to celebrate the 50th anniversary of that original premise. If there were, well, I suspect that wild horses couldn’t drag me to that exhibit, but this one ... I'll eat it up I'll love it so.

Phạm Hạnh

Friday, February 24, 2017

Quyền của cổ đông phổ thông

Điểm a, Khoản 1, Điều 114, Luật Doanh nghiệp 2014 - Quyền của cổ đông phổ thông: “Cổ đông có quyền tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết”.

Vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có quyền trao đổi, chất vấn trực tiếp với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

-> 'Chủ tọa cuộc họp yêu cầu các cổ đông nếu có những thắc mắc, kiến nghị sau khi đã nghe trình bày các báo cáo, tờ trình thì phải đăng ký trước, sau đó viết câu hỏi ra giấy và chuyển cho Thư ký cuộc họp' là không đúng;

-> cổ đông yêu cầu được chất vấn trực tiếp là hợp lý.

Nghe vợ hỏng việc

share from fb Trần Hùng Trung,
-----
+ Phạm Lãi theo phò vua nước Việt là Câu Tiễn, giúp Câu Tiễn đánh thắng Ngô Phù Sai, giúp nước Việt xưng bá!. Ông không tham quyền cố vị, về “vui thú điền viên” ở đất Đào. Nên mọi người quen gọi là Đào Chu Công
+ Khi người con trai thứ hai phạm tội giết một công hầu nước Sở, bị giam chờ ngày xử tử. Chu Công nghĩ “con nhà nghìn vàng không chết chém ở chợ”. Ông sai con út mang nghìn vàng đi hối lộ!. Con cả đòi đi, vì cho rằng mình là huynh trưởng mà cha không sai đi, hay cha nghĩ rằng mình là thằng vô tích sự, nên đòi tự tử. Tây Thi (vợ Phạm Lãi) nói vào, để thằng cả đi, cực chẳng đã ông mới sai thằng cả đi, Ông viết phong thư và dặn thằng cả phải làm như thế, như thế.....
+ Con cả đến nhà bạn cũ của cha tên là Trang Sinh, đưa nghìn vàng và nói những lời như cha dặn. Trang Sinh tuy ở một xóm nghèo nhưng cả nước từ vua Sở trở xuống đều tôn ông làm thầy. Trang Sinh nhận vàng để con Chu Công yên tâm đừng chạy chọt, nhờ vả chỗ khác gây nhiễu sự, xong việc sẽ trả lại.
+ Hôm sau Trang Sinh đến gặp vua Sở nói rằng: “Có ngôi sao... mỗ, đóng ở chỗ... mỗ, cái đó hại cho nước Sở..., nhà vua nên dùng đức mới trị được nó”. Nhà vua nghe lời Trang Sinh, hứa sẽ chọn ngày lành tháng tốt để đại xá thiên hạ.
+ Con cả khi nhìn gia cảnh của Trang Sinh đã có ý không tin, liền lưu lại nước Sở, mang tiền riêng hối lộ lung tung, nên mới biết tin vua Sở sắp đại xá, cho rằng em mình sắp được tha, mới đến đòi lại vàng.
+ Trang Sinh xấu hổ vì bị đứa trẻ con mua chuộc, bèn vào yết kiến vua, "Tôi trước kia có nói về ngôi sao... mỗ. Nhà vua nói sẽ sửa đức để bổ cứu. Nay tôi ra đường, đâu đâu cũng thấy đồn rằng: Đứa con nhà giàu ở Đào là Chu Công, giết người bị giam ở Sở, nhà nó đem nhiều vàng bạc đút lót cho các quan hầu nhà vua. Nhà vua không phải vì thương dân nước Sở mà xá đâu, chỉ vì chuyện con Chu Công đó thôi", vua nổi giận làm án giết con Chu Công trước rồi hôm sau mới ra lệnh đại xá.
+ Khi con cả đưa xác em về mọi người thương khóc. Chỉ có Chu Công cười một mình mà rằng:
“Ta đã biết nó cũng rất thương em nó. Nhưng nó từ nhỏ đã từng chịu khổ cùng ta nên bỏ của thì tiếc!. Thằng út sinh ra lớn lên đều hưởng sự giầu có, nó không cần biết tiền vàng từ đâu mà ra, nghìn vàng cần là bỏ, đi mới được việc”.

Thursday, February 23, 2017

Báo cáo tài chính của công ty đại chúng

...công ty đại chúng có chào bán cổ phiếu ra công chúng phải công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại đại hội đồng cổ đông hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận. Khuyến khích các công ty thực hiện thuyết minh tình hình sử dụng vốn trong Báo cáo tài chính thay vì phải lập báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn trình đại hội đồng cổ đông (by Anh Việt).

Khi thu tiền của nhà đầu tư, công ty đại chúng chưa đủ điều kiện để ghi nhận tăng vốn. Việc ghi nhận tăng vốn chủ sở hữu chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành đợt chào bán, nộp Báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước và được Ủy ban Chứng khoán xác nhận kết quả chào bán.

Theo nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 hướng dẫn Luật Chứng khoán, các công ty cổ phần khi không còn là đại chúng vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ với Ủy ban Chứng khoán trong vòng 1 năm.

bad case: công ty cổ phần Hùng Vương bất ngờ báo lỗ 49 tỷ đồng thay vì khoản lãi hơn 308 tỷ đồng trước kiểm toán.

Tuesday, February 21, 2017

Okinawa: thiên đường du lịch và pháo đài phẫn nộ của Nhật Bản

Okinawa. Photo courtesy Jiashiang.

Căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Đông Á kéo theo rắc rối cho quần đảo Ryukyu.

Tại thời điểm này trong năm, những mảng băng trôi đang nghiền lên những bãi biển miền bắc Nhật Bản, nhưng tại quần đảo Ryukyu ở miền Nam người nông dân vẫn đang thu hoạch mía. Các quần đảo Nhật Bản kéo dài trên một khoảng rất dài: từ mũi đất Soya ở phía bắc Hokkaido có thể thấy một vết mờ trên đường chân trời chính là đảo Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Từ hòn đảo nhỏ Yonaguni, hòn đảo cuối cùng trong chuỗi đảo Ryukyu, đôi khi bạn có thể nhìn thấy những ngọn núi phía đông Đài Loan.

Trong năm mới âm lịch, quần đảo Ryukyu, hợp thành quận Okinawa, tràn ngập du khách. Okinawa ngày càng nổi tiếng là một hòn đảo thiên đường với tất cả mọi người. Các chuyến du lịch trọn gói đem tới rất nhiều gia đình du khách từ Trung Quốc đại lục tới sân bay Naha, thủ phủ của tỉnh Okinawa, để tham quan mặt trời mùa đông, tới trung tâm mua sắm miễn thuế và thưởng thức món thịt hộp xào đặc sản. Khoảng 400km xa hơn về phía nam, một chiếc tàu du lịch len lỏi giữa các rạn san hô vào cảng chính của đảo Ishigaki và đưa khách du lịch Đài Loan đến tìm những viên ngọc trai đen địa phương. Một vài nhà thám hiểm thậm chí đã tới tận Yonaguni, cùng lặn biển với những chú cá mập đầu búa hoặc đứng trên bờ cảng Kubura để xem các ngư dân kéo mẻ lưới cá kiếm đánh được trong ngày. Hòn đảo nằm ở giữa dòng hải lưu mang sự sống Kuroshio, vốn được xem như một dòng Gulf Stream của vùng tây Thái Bình Dương.

Về mặt an ninh quân sự, Okinawa được coi là một đảo đồn trú. Tiếng gầm rú của những chiếc tiêm kích F-15 chắc chắn là một đặc trưng trong cuộc sống thường ngày ở Naha, nhưng hầu hết du khách thấy rất ít sự hiện diện quân sự ở đây. Cảm giác yên bình không phải chỉ là điều bịa đặt trong tờ quảng cáo du lịch. Chủ nghĩa hòa bình vốn ăn sâu vào ý thức của người dân Okinawa. Cựu thống đốc Masahide Ota từng kể rằng đặc điểm chính của vương quốc Ryukyu, vốn độc lập cho đến khi bị Nhật Bản sáp nhập vào năm 1879, là "dốc lòng vì hòa bình và không có vũ khí". Người Okinawa thích kể chuyện về Basil Hall, một thuyền trưởng hải quân đã đến thăm hòn đảo vào năm 1816 và đã kinh ngạc trước một vương quốc hòa nhã, lịch thiệp và dường như không có vũ khí. Thuyền trưởng Hall sau này đã kể lại với Napoleon Bonaparte tại St Helena và khiến vị hoàng đế lưu vong này kinh ngạc với những câu chuyện về Ryukyu. "Nhưng không có vũ khí, làm sao họ chiến đấu?" Napoleon thốt lên.

Thật sự thì, vẫn có vũ khí. Nhưng nằm giữa các nước láng giềng to lớn hơn, là Trung Quốc và Nhật Bản, khuyến khích chuẩn mực đạo đức theo Nho giáo là điều thích hợp với người dân Ryukyu. Và hòa bình là một điều mong manh, ngay cả ngày nay. Cũng như Hokkaido đã trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh đầy cạm bẫy đối diện với Liên Xô, quần đảo Ryukyu cũng bị cuốn vào địa chính trị của thế kỷ 21 ở Đông Á. Yonaguni cách Đài Loan chỉ hơn 100 km, và thật khó mà tưởng tượng xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ trên đất nước ấy sẽ không ảnh hưởng tới Nhật Bản. Yonaguni cũng là đảo có người sinh sống của Nhật Bản gần nhất với quần đảo Senkaku, hiện đang được Trung Quốc ngày càng quyết liệt khẳng định chủ quyền (và gọi là Điếu Ngư). Trên một ngọn đồi phía sau Kubura một hàng rào lưới và giám sát CCTV đang được dựng lên xung quanh một căn cứ mới cho 160 binh sĩ từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Căn cứ này có nhiệm vụ tiến hành giám sát các vùng biển và không phận xung quanh. Yonaguni đã trở thành một chiếc bẫy mới.

Căn cứ này đã gây nên tranh cãi với 1.500 người dân trên đảo, hơn hai phần năm số người đã bỏ phiếu phản đối. Ngay cả những người ủng hộ cũng đổ lỗi cho phe cánh hữu Nhật Bản, đặc biệt là cựu thống đốc Tokyo, Shintaro Ishihara, trong việc châm ngòi tranh chấp Senkaku. Cuối cùng, căn cứ được chính quyền trung ương trang bị đầy đủ và hứa hẹn về lợi ích kinh tế có được từ căn cứ đã thuyết phục được người dân.

Nhiều căn cứ nữa đang được lên kế hoạch xây dựng cho khu vực nam Ryukyu. Đang có ý kiến về việc xây một sân bay trực thăng tại khu Ishigaki đông dân cư hơn, từ đó quản lý quần đảo Senkaku. Tất cả đám xi măng và dây thép gai thậm chí có thể thuyết phục ngay cả ông Donald Trump đang hoài nghi rằng Nhật Bản sẽ hết lòng đảm đương trách nhiệm của mình trong liên minh với Mỹ. Shinzo Abe, vị thủ tướng diều hâu, không cần nhiều khích lệ.

Rất ít người ở Okinawa nghĩ rằng xung đột với Trung Quốc đang sắp tới, hoặc thậm chí là có khả năng xảy ra. Nhưng nhiều người không hài lòng với căng thẳng địa chính trị hiện tại cùng chính phủ hiếu chiến đang gieo rắc những trại quân sự đáng nguyền rủa: trước đây, phía nam Ryukyu đã từng chỉ có một căn cứ radar nhỏ.

Điều này hoàn toàn đối lập với vùng mũi phía bắc của chuỗi đảo. Okinawa, chiếm 0,6% diện tích đất của Nhật Bản, đóng vai chủ nhà chứa tới ba phần năm tất cả căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và một nửa trong số hơn 53.000 lính Mỹ. Gần một phần năm diện tích đảo chính được dùng làm căn cứ Mỹ. Trong suốt 70 năm qua, Okinawa đã là điểm tựa cho sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á.

Người Mỹ đến đây lần đầu tiên vào năm 1850, dùng pháo hạm đưa Ryukyu cũng như Nhật Bản đến với thương mại mậu dịch. Người Mỹ xuất hiện trở lại vào cuối Thế chiến II, chiến đấu cam go với chính nước Nhật Bản. Các nhà chức trách Nhật Bản, những người trước chiến tranh đã cố gắng dập tắt các nền văn hóa và ngôn ngữ địa phương, đã tức giận phòng thủ ở Okinawa để cứu các "hòn đảo quê hương". Khoảng một phần tư người dân Okinawa đã chết, hoặc bị bắt trong cuộc chiến tàn bạo. Những người sống sót ngẩng lên thấy người Mỹ đã thành chủ nhân mới của họ. Người Mỹ sau đó không chỉ khuyến khích khẩu vị với món thịt hộp, mà còn nuôi dưỡng một bản sắc địa phương khác biệt, hy vọng sẽ làm giảm ham muốn tái gia nhập Nhật Bản của Okinawa. Khi Okinawa thật sự trở lại vào năm 1972, các căn cứ vẫn ở lại. Sự tức giận mang đến cho người dân Okinawa cảm giác chia rẽ, và thậm chí đã có cả một phong trào độc lập nhỏ.

Spam today, spam tomorrow
Trong các cuộc bầu cử, người dân Okinawa bỏ phiếu áp đảo cho các ứng cử viên chống lại các căn cứ của Mỹ cùng với tiếng ồn, tai nạn và tội phạm liên quan. Tuần này, Thống đốc Okinawa, ông Takeshi Onaga, đã bay tới Washington để thuyết phục chính quyền Trump không thực hiện việc xây dựng một căn cứ mới cho thủy quân lục chiến Mỹ rất không được lòng dân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis, cũng đang trên đường đến Nhật Bản, được cho là nhằm nhấn mạnh tính vững chắc của liên minh và tính cần thiết trong việc Nhật Bản và Mỹ cùng hợp tác.

Tại Tokyo đồng minh của ông Abe phát biểu không mấy tôn trọng người dân Okinawa, nhưng né tránh đề nghị xây căn cứ lớn ở khu trung tâm. Okinawa tự coi bản thân phải chịu hai ách thuộc địa, của cả Nhật Bản và Mỹ. Đáng buồn thay, với những căng thẳng trong khu vực chỉ có khả năng tăng lên, tình trạng khuất phục của Okinawa có lẽ vẫn như vậy. Và sự pha trộn kỳ lạ của thiên đường du lịch cùng với căn cứ quân sự tua tủa sẽ càng làm tăng thêm bất hòa.

Quỳnh Anh
The Economist

Monday, February 20, 2017

"Pee like a racehorse" nghĩa là gì?

Ngựa đua mót đái. Photo courtesy micadew.

'Pee like a racehorse' (thô tục) = đái như ngựa, nghĩa là ỉa/đái quá nhiều (rude slang: to excrete an excessive amount of urine; to urinate for a long time).

Ví dụ
Drink eight glasses of it a day and you'll pee like a racehorse.

We have all been in a situation where we have to pee like a racehorse but we hold back. Sometimes when that happens the urge to go lessens and we actually forget to go, or hold it for as long as we can before exploding. Believe it or not, there are some consequences to ignoring nature’s call.

Brian Norwood first experienced the nemesis (nữ thần báo ứng, báo oán) of diabetes (bệnh đái đường) a year after his college career at the University of Hawaii when he was trying to make the roster of the Calgary Stampeders: a plunge in blood-sugar level, a sudden loss of weight, a compulsion to constantly run to the bathroom and “pee like a racehorse,” bone weariness, all crippling afflictions that compromised his chances to making the CFL team.

Phạm Hạnh

Tình bạn trên sân gôn: Thủ tướng Nhật Bản lại hội kiến ông Donald Trump

Photo credit: Reuters, The Economist.

Lần này, ông Shinzo Abe mang đến một đề nghị đầu tư hết sức rộng rãi.

Một trong những cuốn sách được cho là sách gối đầu giường của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính là cuốn "Nghệ thuật đàm phán”, cuốn tự truyện của ông Donald Trump đề cao chủ nghĩa tư bản mạnh bạo quyết đoán. Ông Abe có vẻ đã học được thái độ táo bạo từ cuốn sách vào hồi tháng 11 vừa qua: trong khi cả thế giới vẫn còn đang kinh ngạc trước kết quả cuộc bầu cử của ông Trump, thì ông Abe đã lên máy bay đến gặp vị tổng thống mới đắc cử. Đó là cuộc họp đầu tiên của ông Trump với một nhà lãnh đạo nước ngoài sau khi được bầu. Ông Abe đã mang tặng ông Trump món quà là một chiếc gậy chơi golf mạ vàng.

Ngày 9 tháng 2, ông Abe sẽ bay sang Mỹ lần nữa, để tham dự một hội nghị thượng đỉnh trang trọng hơn với vị tân tổng thống. Lần này ông mang theo món quà còn cao cấp hơn nhiều: kế hoạch để tạo ra 700.000 việc làm. Mục đích, theo như tuyên bố của Thủ tướng Nhật với Quốc hội, là giúp nâng cấp cơ sở hạ tầng của nước Mỹ. Kế hoạch của ông là sử dụng nguồn đầu tư từ Nhật Bản để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối liền Texas và California, cho ngừng hoạt động các nhà máy điện hạt nhân cũ kỹ của Mỹ và cộng tác trong việc phát triển robot cũng như vũ khí công nghệ cao. Một phần số tiền đầu tư có thể sẽ lấy từ quỹ lương hưu công lớn nhất thế giới trị giá 135 nghìn tỷ Yên (1,2 nghìn tỷ USD) của Nhật Bản.

Ông Abe đã phải nhanh chóng hành động bởi làn sóng chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng khắp Thái Bình Dương. Thay vì ca thán về sự sụp đổ của Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), hiệp định thương mại đa phương khổng lồ ông Trump đã hủy bỏ ngay sau khi nhậm chức, ông Abe muốn cố gắng thu được một thỏa thuận song phương với chủ nhân mới của Nhà Trắng, ông Jesper Koll, nhà quản lý quỹ và cố vấn không chính thức cho chính phủ của Nhật Bản, cho biết. Dù sao thì ông Trump cũng đã có một vài động thái tích cực về các hiệp ước như vậy, điều này có thể cứu vãn một vài nội dung cơ bản của TPP.

Theo ông Takao Toshikawa, một nhà báo chính trị kỳ cựu, điều kiện trao đổi rất rõ ràng cho cơn mưa vốn đầu tư Nhật Bản sẽ là sự đảm bảo từ ông Trump rằng ông sẽ không hạ cấp liên minh phòng thủ giữa hai nước. Vị tân tổng thống đã đe dọa sẽ cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ trên toàn thế giới trừ khi các đồng minh của Mỹ chịu thêm phần chi phí. Nhưng trong chuyến thăm gần đây đến Tokyo, ông James Mattis, bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, đã gọi Nhật Bản là "một mô hình chia sẻ chi phí" và đã cam kết rõ ràng sẽ bảo vệ Nhật Bản bao gồm cả quần đảo Senkaku đang tranh chấp ở Biển Hoa Đông (được gọi là Điếu Ngư tại Trung Quốc), hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Ông Abe hy vọng sẽ xây dựng mối giao hảo với ông Trump qua lượt chơi golf tại khu Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng tư nhân của ông Trump ở Florida. Trong lần này, cũng như trong nhiều vấn đề khác, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã học hỏi từ ông nội của mình, ông Nobusuke Kishi. Khi làm thủ tướng vào năm 1957 ông Kishi đã chơi golf với ông Dwight Eisenhower, tổng thống Mỹ đương thời. Ba năm sau đó, họ đã ký chính hiệp ước an ninh mà ông Mattis vừa mới tái khẳng định.

Tuy nhiên, ông Abe đang mạo hiểm về chính trị khi giao hảo thân thiết với một nhà lãnh đạo bị nhiều người Nhật Bản không tin tưởng. Một cuộc thăm dò gần đây của tờ Yomiuri Shimbun, tờ báo nổi tiếng nhất Nhật Bản, cho thấy chỉ có 8% số người được hỏi cho rằng quan hệ với Mỹ sẽ cải thiện dưới thời vị tổng thống mới. Thắt chặt quan hệ với ông Trump đồng nghĩa với việc tiếp tục xa lánh Trung Quốc. Trong tất cả mọi điều, mối lo ngại lớn nhất là phải đặt niềm tin ở ông Trump, ông Koll cho hay.

Quỳnh Anh
The Economist

Sunday, February 19, 2017

"Nod is as good as a wink to a blind horse" nghĩa là gì?

A girl's first love. Photo courtesy Melissa.

'Nod is as good as a wink to a blind horse' = cái gật đầu cũng chắng khác gì cái nháy mắt đối với một con ngựa mù -> nghĩa là bạn không thể khiến ai hiểu được lời gợi ý, ý nói bóng gió của bạn nếu họ nhất quyết không chịu hiểu (you cannot get people to take a hint if they are determined not to).

Ví dụ
They determinedly beat about the bush as a nod is as good as a wink to a blind horse.

Jill: I keep hinting to the boss that I deserve a raise, but he doesn't seem to get the point.
Jane: I'm not surprised. A nod's as good as a wink to a blind horse.

A nod is as good as a wink to a blind horse, so they say, and since there are six sightless steeds in the West End revival of Peter Shaffer's overwrought 1973 drama "Equus," you can just imagine how much winking and nodding goes on.

Phạm Hạnh

Nhà hàng Bồ đề Gold - 69A, Hoàng Như Tiếp


điện thoại: 04 6292 1986, 0982 065 685, 0979 694 878

Bài trước: Cơm nướng Hotto - Royal City

Friday, February 17, 2017

Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường - 42, Nguyên Hồng


Bài trước: Bazooka Beer Club - 48, Trần Duy Hưng

"Don't spare the horses" nghĩa là gì?

Chiều ngựa thế. Photo courtesy MaxPower0815.

'Don't spare the horses' = đừng giữ sức cho ngựa -> nghĩa là nói với ai đó nhanh lên chứ, vội vàng lên chứ (something that you say to someone in order to tell them to hurry).

Ví dụ
Go and buy a loaf of bread and don't spare the horses.

The weeks sped by and soon it was “Home, James, don’t spare the horses,” as Mom used to say when I was a child and our family trips came to an end.

Nathaniel Guest, the executive director of the Colebrookdale Railroad Preservation Trust, said it is his goal to have the Pottstown station “open by this time next year if we don’t spare the horses.”

Phạm Hạnh

Cơm nướng Hotto - Royal City


Món ngon trên đĩa nóng,
Tầng B2, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bài trước: Yakiniku Gensan - Ẩm Thực Nhật Bản

Thursday, February 16, 2017

"Only fools and horses work" nghĩa là gì?

Photo courtesy Bernard Spragg. NZ.

'Only fools and horses work' = chỉ có kẻ ngốc với trâu/ngựa mới làm việc mà thôi -> nghĩa là nên nghĩ/tìm ra cách kiếm tiến dễ dàng (one should find an easy way to make money).

Ví dụ
A: "Have you considered getting a job?"
B: "Oh please, only fools and horses work. Once I sell this invention of mine, I'll make millions!"

As the Grafter insinuates, Kingsley was a desperate with no other income, particularly as his doctrine was ''only fools and horses work''.

All officers involved were volunteering and gave up their own free time for the cause (because only fools and horses work, right?).

Phạm Hạnh

Wednesday, February 15, 2017

"Horse and rabbit stew" nghĩa là gì?

Năm Mão và năm Ngọ. Photo courtesy Guian Bolisay.

'Horse and rabbit stew' = món hầm thịt thỏ trộn ngựa -> nghĩa là một tình huống vừa bực mình/khó ưa vừa dễ chịu hay có lợi, nhưng bực mình nhiều hơn, thường dùng trong kinh tế học, kinh doanh (a situation comprised of both crude or unpleasant things as well as those which are pleasing or beneficial, usually with the former in greater proportion to the latter. Used especially in reference to economics or business).

Ví dụ
There was a need for healthy sceptism when working with sophisticated models. Good data were essential, but there was a danger of "horse and rabbit stew" - spending 90% of the effort on data collection and only 10% on analysis. It should be the other way round.

The White House policy of business-as-usual for Wall Street plus marginally increased help for working families calls to mind a very useful British expression — “horse and rabbit stew,” a supposedly equal ragout made from one horse and one rabbit.

Phạm Hạnh

Sống bằng tình cảm hay lý trí?

Smile... Pass It On! Photo courtesy micadew.

If I had followed my better judgment always, my life would have been a very dull one.
~ Edgar Rice Burroughs

Nếu lúc nào tôi cũng phải hành động theo lý trí, thì cuộc sống của tôi hẳn đã rất buồn chán.

Bài trước: Tuổi thơ tôi

Tuesday, February 14, 2017

Hẹn hò lý tưởng cho ngày lễ Valentine tại Hà Nội

muốn đặt phòng nghỉ để tá lả qua đêm mà cháy phòng... :D

Monday, February 13, 2017

"Get on his hobby-horse" nghĩa là gì?

Không ai ngăn lại được. Photo courtesy micadew.

'Get on (one's) hobby-horse' = nhảy lên con ngựa cưng -> nghĩa là nói thường xuyên, nói/phàn nàn mãi về chủ đề yêu thích (to frequently or incessantly talk or complain about a subject, topic, or issue in which one is excessively interested).

Ví dụ
Once grandpa gets on his hobby-horse about the government, there's no stopping him!

It is a wonder that any of us are still listening to him when he gets on his hobby horse about referees' chief Keith Hackett.

Perhaps the best advice one could give to Mr Trump is not to listen too hard to Mrs May if she gets on her hobby horse about creating new grammar schools. She's wrong.

I can't imagine that she will endorse his hobby horse proclaimed during the election – that the Department for Education should be scrapped. He is all in favour of "local choice" for parents and believes you do not need a centralised structure to support that. Of course, it’s not as simple as that and you do need someone to oversee the system.

Phạm Hạnh

Sunday, February 12, 2017

Traphaco - Chương trình lễ chùa đầu năm Đinh Dậu

Đền thờ Tuệ Tĩnh Thiền Sư - ông tổ thuốc Nam

Bài trước: Traphaco - Giải Tennis Chào Xuân 2017

"Enough to choke a horse" nghĩa là gì?

Cẩn thận nghẹn. Photo courtesy Alex Barton.

'Enough to choke a horse' nghĩa là một khối lượng lớn (a huge or excessive amount) khiến ngựa cũng bị nghẹn.

Ví dụ
The cost of putting the carriage industry out of business is enough to choke a horse.

We handed over a wad of cash big enough to choke a horse and got into our sweet new chariot.

Despite the legislation being enough to choke a horse, it is not a subliminal political divorce embedded in the form of a bill, as some had been exclaiming.

Trump told the audience that by rolling back restrictions on shale production, he would create 500,000 new jobs every year while raising the Gross Domestic Product (GDP) more than $100 billion every year. That statement all by itself is enough to choke a horse, but the audience clapped enthusiastically.

Phạm Hạnh

Saturday, February 11, 2017

Traphaco - Giải Tennis Chào Xuân 2017


Bài trước: Traphaco - Chia tay PTGĐ Hoàng Thị Rược

"Better get on my horse" nghĩa là gì?

A young Navajo girl on her horse. Photo courtesy David Smith.

'(I'd) better get on my horse' nghĩa là đã đến lúc tôi phải đi, phải lên ngựa thôi (an expression indicating that it is time that one departed).

Ví dụ
It's getting dark. I'd better get on my horse.

I better get on my horse. This is late for me.

I'd better get on my horse. The sun'll be down in an hour.

It wasn't long after that that my wife told me she was pregnant, and I realized I'd better get on my horse and go for it.

Phạm Hạnh

Cú điện tăng xe... pháo: Mỹ và Nga đàm, Ukraine vẫn đánh


Những cuộc đụng độ mới ở Donbas có thể cho thấy ông Vladimir Putin đang thử ông Donald Trump

Thời điểm rất đáng quan ngại. Chỉ một ngày sau cuộc điện đàm đầu tiên có vẻ thân mật giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin, cư dân tại thị trấn nhỏ Avdiivka thuộc phía Ukraine trên tuyến xung đột với người ly khai được Nga hậu thuẫn, đã nghe thấy nhiều tiếng vọng của hỏa lực pháo binh hạng nặng. Cuộc xung đột Nga khơi mào ở Ukraine hồi năm 2014 đã phần nào đóng băng trong hai năm qua. Nhưng ngày 29 tháng 1 nó lại bùng lên mạnh mẽ hơn.

Ba ngày sau, ngày 01 tháng 2, thi hài của bảy binh sĩ người Ukraine thiệt mạng trong chiến đấu đã được đưa đến Kiev. Maidan, quảng trường thành phố từng là hiện trường cuộc cách mạng năm 2014 của nước này, một lần nữa lại đông kín người. Các phương tiện truyền thông xã hội tràn ngập những thông điệp ủng hộ các binh sĩ và kêu gọi tiếp tế nhu yếu phẩm cho các nạn nhân, cùng với video các cuộc không kích bằng tên lửa Grad của Nga. Binh sĩ Ukraine đã nhận được nhiều tin nhắn có vẻ như đã được gửi từ phía Nga: "Đối với chỉ huy của các anh, các anh chỉ là bị thịt mà thôi". Kể từ đó các cứ điểm khác thuộc Ukraine dọc theo tiền tuyến đã bị tấn công, và con số tử vong ngày càng tăng.

Sau bùng nổ xung đột, đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu chịu trách nhiệm giám sát ngừng bắn đã đổ lỗi cho "lực lượng kết hợp giữa Nga và quân ly khai" về việc khai chiến. Lực lượng Ukraine đang âm thầm tiến vào "vùng xám" trong những tháng gần đây, chiếm giữ vài cứ điểm tại một số thị trấn nhỏ. Các lực lượng nổi dậy có thể thấy đó là thời điểm thích hợp để phản công.

Cho dù ai là người bắt đầu cuộc chiến tranh, thì nạn nhân là 16.000 thường dân ở Avdiivka, những người bị cắt điện nhiều ngày khi thời tiết đang ở mức nhiệt độ -20°C, và rất nhiều người dân trong vùng lãnh thổ của quân nổi dậy đang thiếu nước. Bạo lực làm rõ hơn khó khăn trong việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Minsk, ký vào tháng 2 năm 2015, vốn được hai bên hiểu theo cách khác nhau. Đối với phe Kiev và những người ủng hộ phương Tây, thỏa thuận này là con đường cho Ukraine tái thiết lập quyền kiểm soát phía đông và đóng cửa biên giới với Nga, sau đó sẽ thực hiện chuyển giao quyền lực cho các khu vực. Tuy nhiên, Nga lại coi những thỏa thuận ấy là cách duy trì kiểm soát đối với miền đông Ukraine, giữ biên giới mở và đòi hỏi Kiev công nhận Donbas là một khu vực tự trị trong Ukraine. Điều này sẽ đem lại cho Nga ảnh hưởng lâu dài lên tương lai của Ukraine.

Từ quan điểm của Ukraine, bạo lực là lời cảnh báo đối với các các đồng minh Mỹ và châu Âu, khi một số nước đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. "Ai dám nói về việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt trong tình hình này?" ông Petro Poroshenko, tổng thống Ukraine, đã đặt câu hỏi và rút ngắn chuyến thăm tới Đức để xử lý cuộc khủng hoảng. Ông Poroshenko sau đó tuyên bố rằng ông sẽ kêu gọi một cuộc trưng cầu quốc gia về việc gia nhập NATO—vấn đề vốn được Nga xem là một lằn ranh đỏ [red line: lằn ranh đỏ - thuật ngữ chính trị, để chỉ giới hạn vô hình trong các hành xử giữa các quốc gia] và chính bản thân NATO không mong muốn.

Nghi ngờ về ông Donald
Giới quan sát tình hình nước Nga cho rằng ông Putin có thể đã cố tình dấy lên các cuộc xung đột để thử người đồng cấp Mỹ mới nhậm chức. Ông Trump đã hứa hẹn về mối quan hệ tốt hơn với Moscow. Ông Putin có lẽ quyết định thăm dò xem liệu ông Trump có sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ đối với hành động của Nga ở Ukraine, điểm chính trong mâu thuẫn giữa hai nước. Chính phủ Nga cho biết vấn đề Ukraine đã được thảo luận trong cuộc điện đàm.

Trong quá khứ, khi chiến sự leo thang tới mức đáng lo ngại thì Nhà Trắng hoặc Bộ Ngoại giao sẽ nhanh chóng đưa ra phát ngôn với từ ngữ mạnh mẽ lên án sự xâm lược của Nga và ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ đối với Ukraine. Lần này phải mất hai ngày Bộ Ngoại giao mới có phát ngôn "quan ngại sâu sắc"; và không đề cập gì đến Nga. Phản ứng này được Moscow ghi nhận thích đáng. "Washington đổ lỗi lên phe [ly khai] cộng hòa, không thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev và không nói một lời nào về vai trò của Nga," tờ Rossiiskaia Gazeta, tờ báo chính thức của nhà nước Nga, đã hân hoan viết như vậy.

Điện Kremlin cũng ghi nhận khi Mỹ không có phản ứng nào đối với tin tức về việc ông Aleksey Anatolyevich Navalnyy, nhà lãnh đạo đối lập và vận động chống tham nhũng, sẽ tiếp tục bị xét xử về tội vu cáo. Ông Navalny đã cam kết sẽ tranh cử đối đầu với ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới, nhưng giờ đây có khả năng sẽ phải quan sát cuộc tái tranh cử của ông Putin từ trong nhà tù.

Quỳnh Anh
The Economist

Thursday, February 9, 2017

"A camel is a horse designed by a committee" nghĩa là gì?

Photo courtesy humphrey the camel.

'A camel is a horse designed by a committee' = 'con lạc đà là kết quả của việc một ủy ban muốn tạo ra một con ngựa' nghĩa là các ủy ban làm việc thường dẫn đến những kết quả không hiệu quả, chất lượng thấp do phải dựa trên nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau (Committees, due to their reliance on several different opinions and viewpoints, produce results that are fragmented, inefficient, or of poor quality, especially compared to the work of a single individual or a small team).

Ví dụ
Someone once said that a camel is a horse designed by a Committee. Well, in this case the horse is an effort to reduce carbon emissions by using market mechanisms. And the committee is the European Union.

There’s an old joke that a camel is a horse designed by a committee, which, like similar adages that hinge on “too many cooks,” implies that too many hands in any one thing will always end up perverting it. Despite fashion’s reliance on many, many hands—the petites mains celebrated by venerable houses like Maison Margiela and Dior and, most recently, Chanel—this is largely an industry that relies on some semblance of hero worship.

Phạm Hạnh

Popular Now