phrase

Nhắm chỗ đây nguy hiểm quá thì bay qua chỗ khác kiếm mồi đi đại ca ơi!!!  Photo by John Cameron on Unsplash "Fight or flight&q...

skill

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nói rằng: ... Tôi muốn gọi Hà Nội là thành phố có tâm hồn của những ngôi làng . Mặc dù ch...

skill

'Dâu Tây' nói rằng: ... nói rằng AI đang làm rất tốt việc dịch thuật có khi AI sẽ đỏ mặt xấu hổ . Chẳng hạn bạn vừa dùng từ &qu...