Journey in Life: 02/02/20

Search This Blog

Sunday, February 2, 2020

"Fight or flight" nghĩa là gì?

Nhắm chỗ đây nguy hiểm quá thì bay qua chỗ khác kiếm mồi đi đại ca ơi!!!
 Photo by John Cameron on Unsplash

"Fight or flight" nghĩa là chống cự hay là bỏ chạy.

Ví dụ
In fight-or-flight circumstances, you’d do well to relieve yourself of any encumbrance (trở ngại, cản trở). That’s what calcium channels do in your heart cells.

The role of adrenaline in triggering the fight-or-flight response is one of the most well-studied phenomena in biology. However, the precise molecular mechanisms for how the hormone stimulates cardiac function have remained unclear.

The Fight-or-Flight Response is also known as Alarm—your body’s initial response to a threat. This ability to mobilize energy to fight or flee goes all the way back to the days of cavemen and women who either fought or ran away from real threats such as saber-toothed tigers (hổ răng kiếm) who threatened their existence. This ability to fight or flee when threatened allowed them to survive and thrive.

Thảo Nguyễn

Bài trước: "In full flight" nghĩa là gì?

Đánh thức tiềm năng điện gió

by Giang Le, Hồi cuối năm 2016 Trump "hùng hổ" kiện chính quyền Scotland vì dám cho phép xây một cụm turbine phát điện gió ngoài khơi gần một sân golf của ông ta, lý do là các turbine đó sẽ làm mất view ra đại dương của các golfer. Tât nhiên kết quả là Trump thua và phải trả chi phí kiện tụng.

Năm nay nhờ có những cụm phát điện gió dọc bờ biển đó Scotland sẽ đảm bảo được 100% nhu cầu điện năng từ các nguồn tái tạo mà chủ yếu là điện gió và sẽ chấm dứt sử dụng fossil fuel cho phát điện. Trên thế giới hiện đã có 4 quốc gia đạt được mục tiêu này: Albany, Congo, Iceland và Paraguay.

PS. Trữ lượng dầu khí của VN đang cạn dần, có lẽ các công ty xây dựng thuộc PVN cần nghiên cứu chuyển sang áp dụng công nghệ xây dàn khoan cho các turbine điện gió trên biển.
-----

As we work to fight the climate crisis (khủng hoảng khí hậu), one of the most important things we can do is continue shifting towards renewable energy (năng lượng tái tạo). And while some countries may be struggling (vất vả, vật lộn, chật vật) to make that shift (chuyển đổi), Scotland is excelling (xuất sắc, cừ). So far this year, Scotland's wind turbines have produced almost double the amount of wind energy needed to power every household in Scotland, according to WWF. The new figures have set a new record for the country's wind power output...

"In full flight" nghĩa là gì?

Photo by Guillaume de Germain on Unsplash

"In full flight" nghĩa là chạy vụt đi; trốn thoát nhanh chóng.

Ví dụ
Ortiz merely encouraged the horse slightly and Mucho put it gear and took off in full flight. The horse rallied intensely and did it all on his own.

Morrison's nearly back in full flight, winning the club's shuttle run (conducted instead of a time trial) and setting a personal best in the process.

Perhaps the most pleasing aspect of the game was the sight of a sharp and fit-looking James O’Donoghue in full flight once again. O’Donoghue’s talent is undeniable but a spate (nhiều) of injuries have badly disrupted (làm hỏng) his recent campaigns. He is still only 29, yet many have doubted his ability to rediscover his best form in the green and gold.

Thảo Nguyễn

Bài trước: "A flight of fantasy" nghĩa là gì?

Kết quả Djokovic vs Thiem: Bản lĩnh nhà vua

khai xuân clb 'dê chạy bộ' :)

Bài trước: Chạy bộ Hồ Tây với cao thủ Amser sub 4

Michael Croft đã nói gì?

Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nói rằng:

...Tôi muốn gọi Hà Nội là thành phố có tâm hồn của những ngôi làng. Mặc dù chúng ta sống ở thành phố lớn hơn tám triệu người nhưng cách mọi người đối xử với nhau giống như những người trong cùng một ngôi làng có 200 người vậy. Những người nước ngoài đến Việt Nam cũng được hưởng cách đối đãi ấy. Đó là cảm giác rất đặc biệt không thể có ở các thành phố lớn khác.

Joe Ruelle đã nói gì?

'Dâu Tây' nói rằng:

...nói rằng AI đang làm rất tốt việc dịch thuật có khi AI sẽ đỏ mặt xấu hổ. Chẳng hạn bạn vừa dùng từ "máy". Trường hợp này Google sẽ dịch máy thành "machine", nhưng machine trong tiếng Anh có ý nghĩa rất hẹp so với từ "máy" trong tiếng Việt. Xe máy, máy tính, máy điện thoại, dịch máy, bộ máy sản xuất, v.v. tất cả đều có chữ "máy", nó như nước mắm vậy, bỏ vào đâu vẫn ngon.

Tôi chưa đọc được một thống kê độc lập nào hỗ trợ cho nhận định "nhiều người lười học ngôn ngữ hơn vì có máy rồi". Trái lại, theo quan sát cá nhân, tôi thấy công nghệ mở ra nhiều cơ hội và tạo động cơ cho nhiều người học ngoại ngữ hơn, nhất là khi việc học không còn gói gọn trong định nghĩa một lớp học với không gian, bàn ghế hay bảng đen.

Popular Now