word

Nói đến tiền xu thì anh đây lại nhiều vô cùng. Photo by Dmitry Demidov from Pexels "Thin dime" = 10 xu mỏng -> có cực í...

word

Photo by Chokniti Khongchum from Pexels "Thin section" = lát cắt mỏng -> lát cắt để nhìn qua kính hiển vi (sinh vật học...

word

Nơi đẹp như vậy lại thưa người ở. Photo by Julia Lobkova on Unsplash "Thin (something) out" nghĩa là loãng ra, phân tán ra...

word

Làm nghề ghi lại những khoảng khắc chân thực cũng thú vị vô cùng. Photo by Kyle Loftus from Pexels "Slice of life" = lát c...

word

Nguồn gốc của việc gia đình lục đục, bà hàng xóm :) Photo by: Mihai Surdu on Unsplash "Stormy petrel" = chim báo bão -> ...

picture

Ivan IV Vasilyevich (Иван IV Васильевич; 25/8/1530 – 18/3/1584) là Đại công tước Moskva từ năm 1533 tới năm 1547. Ông là nhà cầm quyền đầu...

health

4 tiêu chí để quyết định dỡ bỏ biện pháp cách ly, đưa cuộc sống sinh hoạt, làm việc trở lại bình thường: hat tip to pham anh tuan , Fou...