word

Từ ngày thực hiện giãn cách xã hội thì chẳng còn hình ảnh này nữa. Photo by Andrea Piacquadio from Pexels "Gather round/around&...

word

Photo by bongkarn thanyakij from Pexels "Gather (something) from (someone or something)" = thu thập cái gì từ ai -> ngh...

word

Chia sẻ để thấu hiểu nhiều hơn thay vì giữ vấn đề trong lòng. Photo by Retha Ferguson from Pexels "A crow to pluck" = một ...

word

Họ vẫn sống tốt mặc hoàn cảnh khó khăn. Photo by Yogendra Singh from Pexels "A lot of pluck" hoặc "plenty of pluck&qu...

phrase

Photo by: Jaco Pretorius on Unsplash "Huff and puff" nghĩa là thở hổn hển; nghĩa khác là cư xử, nói theo cách cho thấy kịc...

economics

ả rập saudi trong cuộc chiến giá dầu với nga, sắp trở thành con nợ trong tương lai gần, kể cả khi giá dầu quay trở lại mức trên 80 usd/thùn...

economics

hoạt động kinh tế/ thương mại đã dừng, nhưng đồng hồ tài chính ko ngừng quay, tiền thuê nhà, điện nước, lãi vay v.v...  -> cần phải ...

economics

covid-19 xảy ra, nền kinh tế đã thay đổi, phát sinh những nhu cầu mới, ví dụ các trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị giảm, còn thiết bị bảo...

word

Một người đáng tin cậy hơn ai hết. Photo by Luis Quintero from Pexels "Father figure" nghĩa là hình tượng người cha, người...

word

Xuất sắc. Photo by Javon Swaby from Pexels "Mother of pearl " là dạng vật chất mịn, óng ánh bên trong vỏ các loài động vật...