china

bịa chuyện nữ công nhân làm việc xuyên ngày đêm theo dõi trạm biến thế, để được trao thưởng của tổng liên đoàn lao động cho thi đua yêu nước...

idea

công nghệ có ba dạng: công cụ, hướng dẫn cụ thể, và kiến thức quá trình (process knowledge), process knowledge quan trọng nhất, vì khó viết ...

china

54 nghiên cứu viên của nih (nước anh) bị buộc phải từ chức hoặc sa thải, vì nhận tiền từ china... ----- Some 54 scientists have resigned (từ...

phrase

Photo by:  Alejandra Quiroz  on Unsplash "Pop the cherry" = vỡ quả anh đào -> nghĩa là lần đầu làm tình; như "hái hoa, bẻ ...

phrase

Photo by:  Ayo Ogunseinde  on Unsplash "Have a pop at someone/something" -> nghĩa là tấn công hoặc chỉ trích/phán xét ai, nghĩa...

china

nam thanh niên china ko rơi xuống giếng vì quá béo :D ----- Luckily, he’s got guts! An overweight Chinese man found his big belly to be a li...

china

nhà hàng yêu cầu thực khách đứng lên cân điện tử để ứng dụng gợi ý gọi món theo cân nặng, đã phải xin lỗi... -> thật ra là ý tưởng hay ch...