funny

cãi nhau khi chơi cờ vua -> bị đâm vào mông... ----- An argument (cãi vã) over a chess game resulted in one man being stabbed (bị đâm) in...

funny

làm đổ nến khi đuổi gấu trúc nên... cháy rụi cả nhà :D ----- Sheriff's deputies say a man accidentally (vô tình) destroyed (phá hủy) a t...

phrase

Theo tôi nào! Photo courtesy: Moweena Roessingh van Iterson "Lead the way" = dẫn đường -> nghĩa là người hoặc tổ chức tiên phon...

economics

"chính sách công nghiệp" không phải khuyến nghị/đề xuất của nhà nước đâu, mà là 'mệnh lệnh' của nhà nước ép người dân đấy....