phrase

Kệ đi, cô ấy đang diễn trò thôi. Photo by  Brooke Cagle "Come to (someone's) aid" = Cung cấp, hỗ trợ và giải cứu cho ...

phrase

Đợi em với ná! Photo by  Alvan Nee "Come to heel" = Lẽo đẽo theo sau chủ -> Tuân theo mọi quy định, làm theo điều lệnh...

phrase

Lalalalala. Photo by  Jackson David "Come to light" = Đưa ra ánh sáng -> Tiết lộ/phơi bày sự thật về điều gì. Ví ...

phrase

MAKA. Photo by  Darren Halstead "Come up trumps" = Thành công ngoài mong đợi, dẫn đến kết quả tốt đẹp dù đang đối mặt với...

phrase

Muốn ngửi hoa hồng thì phải chịu sự đớn đau. Photo by  Rafał Rudol "Come up roses" = Hương hoa hồng bay tới -> Dẫn đến...

phrase

Đừng giỡn với nhỏ nữa. Photo by  Patrick Fore "Come to the boil" = Bắt đầu sôi -> Rất tức giận, cái gì đạt tới đỉnh đi...