phrase

Lại một năm kinh tế buồn. Photo by Andrew Neel from Pexels "Prolong the agony" nghĩa là kéo dài sự bi thảm (hơn mức cần thiết), n...

word

Photo by Kony Xyzx from Pexels "Target practice" nghĩa là tập bắn súng. Ví dụ The Madison County Sheriff’s Office says the bullet...

phrase

Photo by Remi Yuan "At first light" = ánh sáng đầu tiên -> nghĩa là lúc sáng tinh mơ, bình minh hay rạng đông. Ví dụ "The ...

phrase

Photo by  Mike Erskine "At an impasse" -> nghĩa là rơi vào ngõ cụt, không lối thoát hoặc ở thế bế tắc. Ví dụ With negotiations ...

phrase

Photo by Sebastian Pociecha "At a premium" -> nghĩa là cao hơn giá quy định; (nghĩa bóng) được đánh giá cao, hiếm khi có, khó c...

phrase

Photo by albert renn "At a canter" có canter là chạy nước kiệu -> cụm từ này nghĩa là một cách dễ dàng, không mất nhiều công sứ...

phrase

Photo by Skitterphoto from Pexels "Spring a trap" = làm bật bẫy -> nghĩa là lừa gạt, xúi giục người khác. Ví dụ If anyone is r...

phrase

Này thì mắt phải siêu tinh tường mới xỏ được thế. Photo by Paul Robinson from Pexels "Thread the/a needle" nghĩa là xỏ chỉ luồn k...

parenting

shared from fb khăn piêu , ----- Giai đoạn khó khăn nhất của một đời người có lẽ bắt đầu từ năm 70 tuổi. Thất nghiệp, người tình không có, b...

economics

chính quyền của thủ tướng Hun Sen mua lại một cây cầu từ tỷ phú Ly Yong Phat để ai cũng có thể được đi (miễn phí) này... ----- The state has...