word

Photo by Joe Hernandez on Unsplash . “Mexican standoff” = hòa kiểu Mexico -> nghĩa là cuộc chiến bất phân thắng bại. Ví dụ Mexican stand...

phrase

Photo by Aziz Acharki on Unsplash "Not much cop" -> nghĩa là không tốt lắm, không đáng chú ý hay đặc biệt chút nào.  Ví dụ And...

word

Con gà hay con heo hong biết nữa :)))). Photo courtesy:  Greg Adams "A turkey shoot" = bắn gà tây -> nghĩa là cuộc chiến chênh ...