phrase

Sợ chưa! Photo courtesy: Tom K "Heads will roll" = đầu sẽ rơi (và lăn long lóc) -> nói rằng ai đó sẽ bị trừng phạt rất nặng về...

phrase

Tính ra đôi này cũng bền không kém gì đôi trước! Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash "Like for like" (LFL) là thước đo ...