funny

nhiều người ỉa bậy bên ngoài nhà nghỉ của nữ hoàng... :D ----- Walkers are relieving (đi tiểu, đi ỉa; làm khuây khỏa) themselves in the...

japan

tập nặng sẽ giảm tuổi thọ, khoa học đã chứng minh :) nghiên cứu dựa trên các diễn viên kịch kabuki của nhật bản, ----- Maintaining ...

kid

một trường học bị buộc phải xin lỗi vì giao bài tập "tự chuẩn bị đám tang của mình" cho học sinh 8 tuổi... :D ----- A school ...